ჩვენ შესახებ

პროექტი ხორციელდება” საგამომცემლო სახლ "ნავიგატორის" მიერ - 2005 წლიდან.
ჩვენი მიზანია საქართველოში ტურიზმის, დასვენების, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს მხარდაჭერა, არსებული პოტენციალის წარმოჩენა და ფართო მასებისთვის გაცნობა, როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთაც.
აღნიშნული განახლებადი პორტალი შეიცავს ოპერატიულ და კატალოგიზირებულ ინფორმაციას ტურიზმის, დასვენების, გართობის, ხელოვნების, კულტურის შესახებ.